تقویم رومیزی گروه سرمایه گذاری مسکن کد 22

تقویم رومیزی گروه سرمایه گذاری مسکن
نوع : ماه شمار

اندازه قطع : 12*30

نوع کاغذ : گلاسه

صحافی : فنری

توضیحات