سر رسید وزیری جلد مدیریتی کد 5

سر رسید وزیری مدیریتی کد 6
نوع : روزشمار پنجشنبه و جمعه باهم

اندازه قطع : 17*24

نوع کاغذ : 70 گرم تحریر سفید اندونزی

صحافی : ته دوخت

حک لوگو : پلاک یا داغی روی جلد

توضیحات